SEEDING

Notatene til seeder finner du her. Viss du har utfyllande kommentarar/resultater, kan du senda dette til seeder, Bjørn Øglænd