PREMIERING

Totalt blir det delt ut 10000 kroner i pengepremiar. Dei tri beste resultatene, oppnådd under stevnet, i kvar klasse (MS og KS), blir premiert slik:

1.plass: 3000 kroner

2.plass: 1500 kroner

3.plass: 500 kroner

Kun det beste resultatet oppnådd av kvar enkelt utøvar på 100m, 200m eller 400m, blir brukt. Resultater oppnådd i andre etterapproberte øvingar blir ikkje vurdert. 

Poeng blir rekna ut med lagserietabellen som grunnlag.