PRAKTISK INFO

OPPROP/AVKRYSSING

Siste frist for avkryssing er 1 time før aktuell øvingsstart på oppslåtte lister nær inngang/port til banen. 

OM Å STÅ OVER FORSØK ELLER FINALE

Merk at viss du er kvalifisert til ein av finalane på 100m og ikkje stiller til denne, har du heller ikkje høve til å delta på 200m ihht regelverket.

Dette inkluderer også viss du stiller til finalestart med den hensikt å ikkje gjera ditt beste.

Det er heller ikkje høve til å stå over forsøk for så å løpa finale.